Fiumed logo
  • Obiteljska medicina - Fiumed

    Obiteljska medicina

Search
Close this search box.
Privatne zdravstvene usluge

Cjenik

Cjenik

Privatne zdravstvene usluge

Liječnički pregledi i usluge u ordinaciji

Usluga Cijena / EUR Cijena / HRK
Prvi pregled liječnika 50 376,73
Kontrolni pregled liječnika 30 226,04
Mjerenje tjelesne težine, tjesne visine, opseg bokova, opseg struka, BMI 7 52,74
Mjerenje vitalnih znakova - tlak, puls, saturacija kisikom 7 52,74
Određivanje glukoze u krvi glukometrom 5 37,67
EKG s očitanjem 20 150,69
Holter tlaka 40 301,38
Spirometrija 30 226,04
Peek flow metrija 10 75,35
COVID-19 brzi antigen test 15 113,02
Pretraga urina UROKOMB 9 trakom 7 52,74
Test za utvrđivanje trudnoće 7 52,74
Pretraga urina test trakama na droge, po vrsti droge 10 75,35
Injekcija s.c. 5 37,67
Injekcija i.m. 10 75,35
Injekcija i.v. 15 113,02
Infuzija u trajanju do 30 min 20 150,69
Infuzija, svakih daljnjih 30 min 10 75,35
Antišok terapija (kompletna) 55 414,40
Lokalna infiltracija lijeka (bez lijeka) 20 150,69
Primjena inhalacija putem inhalatora (bez cijene lijeka) 10 75,35
Cijepljenje (bez cijene cjepiva) 10 75,35
Ekspertiza sa stručnim mišljenjem 1 IN (obrada za IK-u i sl.) 70 547,42
Liječnička potvrda za upis na fakultet 35 263,71
Liječnička potvrda za upis u srednju školu 25 188,36
Liječnička potvrda za djete kod upisa u vrtić 20 150,69
Izdavanje pismenog mišljenja za sud, osiguranja i sl. 35 263,71
Pisanje Rp., uputnica, ispričnica i sl. 5 37,67
Primarna opskrba manjih rana 20 150,69
Opskrba veće rane uz lokalnu anesteziju i šivanje 40 301,38
Incizija gnojnih procesa kože, 2 previjanja uključena 55 414,40
Previjanje manje rane 7 5,274
Previjanje veće rane 15 113,02
Obrada kronične rane, dekubitusa 30 226,04
Tretman opeklina II stupnja do 20% površine tijela 10 75,35
Tretman opeklina II stupnja više od 20% površine tijela 20 150,69
Tretman opeklina III stupnja do 20% površine tijela bez lijekova 20 150,69
Tretman opeklina III stupnja više od 20% površine tijela bez lijekova 28 210,966
Odstranjivanje površnog stranog tijela iz mekih tkiva 35 263,71
Odstranjivanje nokta ili dijela nokta uz lokalnu anesteziju 55 414,40
Odstranjivanje šavova ili kopči 10 75,34
Zaustavljanje manjih vanjskih krvarenja 20 150,69
Zaustavljanje većih vanjskih krvarenja 35 263,70
Imobilizacija udlagom (samo postavljanje) 28 210,97
Aktivna profilaksa tetanusa 20 150,69
Kateterizacija mjehura ili zamjena trajnog katetera 35 263,70
Uzimanje krvi za laboratorijske pretrage 5 37,67
Uzimanje biološkog materijala za mikrobiološke pretrage (po brisu) 10 75,35
Rinoskopija 8 60,28
Zaustavljanje krvarenja iz nosa 35 263,70
Otoskopija 8 60,276
Ispiranje cerumena 20 150,69
Fluorescein test 15 113,02
Test raspoznavanja boja - Ishihara test 10 75,35
Odstranjivanje stranog tijela iz nosa ili uha 28 210,97
Odstranjivanje stranog tijela iz oka (uključuje lokalnu anesteziju) 40 301,38

Kućne posjete

Usluga Cijena / EUR Cijena / HRK
Prvi pregled liječnika u kući (od 07 do 18 h) 60 452,07
Kontrolni pregled liječnika u kući (od 07 do 18 h) 40 301,38
Prvi pregled liječnika u kući (od 18 do 00 h) 75 565,09
Kontrolni pregled liječnika u kući (od 18 do 00 h) 40 301,38
Pregled liječnika u kući (nedjelja i blagdan) 90 678,11
Kućna posjeta medicinske sestre 30 226,04
Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona I 0 0,00
Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona II 10 75,35
Dolazak u kućnu posjetu liječnika ili medicinske sestre - Zona III 15 113,02

Medicinski botoks

Usluga Cijena / EUR Cijena / HRK
Primjena medicinskog botoksa za hipertrofiju masetera 470 3541,22
Primjena medicinskog botoksa za bruksizam 335 2524,06
Primjena medicinskog botoksa za hiperhidrozu 530 3993,29
Primjena medicinskog botoksa za migrenu 400 3013,80

Estetska medicina

Usluga Cijena / EUR Cijena / HRK
Injekcije protiv bora - Gornja trećina lica 300 2260,35
Injekcije protiv bora - Dodatne regije 70 527,42
Injekcije protiv bora - Nefretiti podizanje kože vrata i dekolte 400 3013,8
Dermalni fileri od 300 od 2260,35

Laboratorijske pretrage

  • Uzorci za laboratorijske pretrage uzimaju se u našoj ordinaciji. Rezultati se dostavljaju u digitalnom obliku.
  • Možemo provesti više tisuća laboratorijskih pretraga. Ovaj cjenik uključuje samo dio pretraga koje se najčešće provode. Ako u cjeniku ne možete pronaći testove koji vas zanimaju, pošaljite nam upit, a mi ćemo vam brzo odgovoriti s ponudom.  
Usluga Cijena / EUR Cijena / HRK
Sedimentacija 2.4 18,08
Leukociti 3.2 24,11
Trombociti 3 22,6
Kompletna krvna slika 6 45,21
DKS 16.6 125,07
Retikulociti 3.6 27,12
Urin: test traka i sediment 6 45,21
PV 9.6 72,33
APTV 9.6 72,33
Fibrinogen 9.6 72,33
D Dimeri 32 241,1
Glukoza 2 15,07
Opterećenje glukozom (dvije točke) 15 113,02
Opterećenje glukozom za trudnice (3 točke) 20 150,69
HbA1c 15 113,02
Bilirubin ukupni 2 15,07
Bilirubin direktni (konjugirani) 2 15,07
Bilirubin indirektni (nekonjugirani) 1 7,53
Ureja 2 15,07
Urat (mokračna kiselina) 2 15,07
Kreatinin (serum urin) 2 15,07
Kreatinin klirens 7.3 55
Natrij (serum ili urin) 2 15,07
Kalij (serum) 2 15,07
Kalij (urin) 2.7 20,34
Kalcij (serum ili urin) 2.7 20,34
Magnezij (serum ili urin) 2.7 20,34
Klorid (serum) 2 15,07
Klorid (urin) 2.7 20,34
Fosfor (serum urin) 2.7 20,34
željezo 2.5 18,84
Litij 13.3 100,21
UIBC 2 15,07
TIBC 2.5 18,84
Trigliceridi 2.5 18,84
Kolesterol 2.3 17,33
HDL kolesterol 2.5 18,84
LDL kolesterol 2 15,07
Albumin u serumu 2.7 20,34
Ukupni proteini u serumu 2 15,07
Ukupni proteini u urinu 6 45,21
Mikroalbumini u urinu 3 22,6
Elektroforeza proteina u serum 14.5 109,25
AST (aspartat aminotransferaza) 2 15,07
ALT (alanin aminotransferaza) 2 15,07
GGT (gama glutamil transferaza) 2.5 18,84
Alfa Amilaza (serum ili urin) 2.5 18,84
AP (alkalna fosfataza) 2 15,07
ALP - koštana 33.2 250,15
CK (kreatin kinaza) 2.7 20,34
CK-MB 25.3 190,62
LDH Oaktat dehidrogenaza) 2 15,07
CHE (kolinesteraza) 8.1 61,03
Lipaza 10.3 77,61
AFP 17.6 132,61
CEA 13.2 99,46
CA 15-3 13.2 99,46
CA 125 13.2 99,46
HE4 26.3 198,16
ROMA INDEX 43 323,98
S 100 32.6 245,62
CA 72-4 18 135,62
CA 19-9 13.2 99,46
PSA 13.2 99,46
fPSA 13.2 99,46
beta HCG (ukupni + beta jedinica) 17.6 132,61
NSE 18 135,62
CYFRA 21-1 18